KRAKOV


Krakov se nalazi nad rekom Vislom.U prošlosti Krakov je bio prestonica Poljske. Krakov je administrativni, kulturni, obrazovni, industrijski i turistički centar regije. Grad predstavlja saobraćajni čvor, u njemu se ukrštaju važni međunarodni i regionalni putevi kao i železničke pruge. U blizini grada se nalazi i međunarodni aerodrom. Krakov je jedan od najvažnijih kulturnih centara Poljske, mnogi ga smatraju za kulturnu prestonicu države. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine. Svaki dan Krakov poseti između tri i četiri miliona turista. U Krakovu se nalazi 28 muzeja sa Narodnim muzejem na čelu, u kome se nalaze brojne kolekcije poljskog i svetskog slikarstva. Sem toga u Krakovu je i sedište Krakovske Filharmonije.


PROGRAM PUTOVANJA:
1.  Dan Beograd – Krakov
Polazak iz Beograda u 19:00h sa BAS-ove autobuske stanice. Nodna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim zadržavanjima zbog graničnih formalnosti i pauza.
2.  Dan  Krakov
Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad, tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimierc... Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.
3.   Dan  Krakov – Rudnik soli Vielička
Doručak. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni izlet u Vieličku, jedan od najstarijih rudnika soli u Evropi. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najvedi muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska, povratak u Krakov. Slobodno vreme. Noćenje.
4.   Dan  Krakov – Aušvic / Birkenau
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Aušvic. U prepodnevnim časovima, odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najvedi i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Povratak u Krakov. Polazak za Srbiju u večernjim časovima. 
5.   Dan  Beograd
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. 
TERMINI PUTOVANJA                 HOTEL                   CENA PO OSOBI     

08.11  – 12.11.2019.             U centru 3*                      105€
                                          Van centra 3*                      95€

Pladanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.


*SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) i ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) – DOPLATA 20 €;KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) - DOPLATA 15 €. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD. 
*Napomena za prevoz iz Novog Sada: Polazak je sa parkinga kod Lokomotive
 
Doplate i popusti:
•deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 15 €,
•treda odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5€,
•doplata za 1/1 sobu 40 €,
•putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 30 € (sobe na upit)
 
Aranžman obuhvata:
•prevoz turističkim autobusom (tv,video i audio oprema, klima),                                      
•dva nodenja sa doručkom (švedski sto) u Krakovu u hotelu sa 3*,
•smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
•razgledanja i obilaske prema programu,
•usluge pratioca grupe,                                                                                 
•agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:
•peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 dinara po osobi (plaća se u agenciji ),
•fakultativne izlete  (obavezno prijavljivanje u agenciji prilikom rezervacije aranžmana) •  individualne troškove,
•međunarodno zdravstveno osiguranje (za osobe do 19 godina 401,00 dinar, od 19 do 70 godina 601,00 dinar i od 71 do 86 godina 1.201,00 dinar).
 
Cene fakultativnih izleta:
•Aušvic – 25 €,
•Rudnik soli Vielička – 35 €
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta 25 putnika.
 
SMEŠTAJ U NEKOM OD NAVEDENIH HOTELA ILI SLIČNOM: HOTEL U CENTRU:
Hotel Wyspianski 3* - se nalazi u samom centru Krakova. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV, telefon i internet priključak. Više informacija o hotelu na www.hotel-wyspianski.pl  
 
HOTEL VAN CENTRA:
Hotel  Vienna House Easy (Chopin) 3* - Bivsi hotel Chopin, sada nosi novo ime Vienna House Easy, nalazi na oko 1700m od starog grada. Svaka soba poseduje kupatilo, fen,TV, sef, WI-Fi..Vise informacija o hotelu na:http://viennahouse.com/pl/easy-cracow/hotel/w-skrocie.htlm

Mogudi načini pladanja :
1)30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,
2)30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana  do 20.04.2020. 
3)30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka ,
4)Platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres),
5)Kreditnim karticama ALPHA BANKE (ALPHA PREMIUM kreditne kartice) na 12 mesečnih rata bez kamate, 6) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.
        Kalkulacija je rađena za najmanje 40 putnika.

NAPOMENA: 
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours, licenca OTP 506/2010 od 04.03.2010.
Potvrda o garanciji putovanja:
Turistička agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047 / 2018 od 25.01.2018. godine, polisa broj 300060664 od 28.12.2017. godine. Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br. 14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.Cenovnik br. 2 od 26.07.2019ORGANIZATOR:PLANA TOURS                   POSREDNIK:ANK TOURS
licenca OTP 506 / 2010                             BULEVAR OSLOBOĐENJA 57,NOVI SAD
                                                              TEL:021/544-144