SOLUN
Solun je oduvek bio raskrsnica civilizacija, mesto gde se susreću Istok i Zapad, mešavina velikih kultura i religija. Danas je to grad raskošne lepote i gostoprimljivih ljudi sa svetski poznatim kulturnim nasleđem, pitomom mediteranskom klimom, prijatnim šetalištima uz more, nesvakidašnjim bogatstvom gastronomske ponude i zanimljivim dešavanjima
tokom čitave godine.Kao najveći univerzitetski centar Grčke, sedište čuvenog Aristotelovog univerziteta, grad se može pohvaliti izuzetno živopisnim noćnim životom, ali i specifičnom atmosferom koju stvaraju umetnici, studenti i kulturni poslenici iz čitave Evrope


PROGRAM PUTOVANJA 1. 5DANA/2NOĆENJA

1. dan BEOGRAD – NIŠ
Polazak oko 19h sa perona glavne autobuske stanice ( BAS –a ), ulaz iz Karađorđeve ulice, i iz Niša sa parkinga Lukoil pumpe oko 22:00 časa (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz
Severnu Makedoniju prema Solunu (Postoji mogućnost putovanja kroz Bugarsku zbog uslova puta i otvaranja granica sa Grčkom)
2. dan SOLUN - ZEJTINLIK
Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Panoramsko razglednje grada: Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, crkve Sv. Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk. Obilazak čuvenog vojničkog groblja Zejtinlik, gde se nalaze
posmrtni ostaci više od 7.000 srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – Grĉko veĉe. Noćenje.
3. dan SOLUN – METEORI – SOLUN
Doruĉak. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta na Meteore – pravoslavno manastirsko naselje, smešteno u blizini grada Kalambake, u Tesalijskoj ravnici. Manastiri su poznati po svom nesvakidašnjem položaju na stenama ism traju se najvrednijom skupinom manastira u Grčkoj, nakon Svete gore. Ukupno postoji 6 manastira, četiri muška i dva ženska: Preobraženje, Varlam, Sveti Nikola Anapavsis, Rusanu, Sveta Trojica i Sveti Stefan i na spisku su kulturne baštine UNESCO-a. Povratak u Solun. Noćenje.
4. dan SOLUN – OLIMP – LITOHORO - KATERINI – SOLUN
Doruĉak. Napuštanje hotela. Slobodan dan ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Olimp i Katerini. Mitska planina Olimp, dom dvanaest bogova je i važan nacionalni park, a Mitikas je najviši vrh Grčke (2917m). Obilazak novog manastira Svetog Dionisija, mesta Litohoro na padini Olimpa i nakon toga odlazak do Katerinija. Živopisni gradić Katerini je glavni grad oblasti Pijerija i poznat je našim turistima koji letuju na obali Olimpske rivijere. Posebnu draž ovom zanimljivom mestu podno mitske planine Olimp daju i bogate zelene površine, parkovi, fontane i vodopadi...Povratak u Solun. Noćna vožnja kroz Grčku i Severnu Makedoniju (ili Bugarsku zavisno od mogućnosti puta i otvaranja granica sa Grčkom) prema Srbiji.
5. dan NIŠ - BEOGRAD
Dolazak u Niš i Beograd u ranim jutarnjim časovima.

Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci 

Termin putovanja                     Hotel                                       Cena 

12.02–16.02.2022.                     Hotel 3*                       Specijalna ponuda 85€
                                                                                                95€

10.03–14.03.2022.                     Hotel 3*                        Specijalna ponuda 89€
                                                                                                99€

31.03–04.04.2022.                     Hotel 3*                        Specijalna ponuda 89€
                                                                                                 99€

22.04–26.04.2022.                     Hotel 3*                        Specijalna ponuda 89€
                                                                                                  99€

29.04–03.05.2022.                     Hotel 3*                        Specijalna ponuda 89€
                                                                                                  99€

19.05–23.05.2022.                     Hotel 3*                         Specijalna ponuda 99€
                                                                                                  115€

21.07–25.07.2022.                     Hotel 3*                         Specijalna ponuda 99€
                                                                                                   115€

25.08–29.08.2022.                     Hotel 3*                          Specijalna ponuda 99€
                                                                                                   115€

22.09–26.09.2022.                     Hotel 3*                           Specijalna ponuda 95€
                                                                                                    105€

20.10–24.10.2022.                     Hotel 3*                           Specijalna ponuda 89€
                                                                                                     99€

10.11–14.11.2022.                     Hotel 3*                            Specijalna ponuda 89€
                                                                                                      99€

01.12–05.12.2022.                     Hotel 3*                            Specijalna ponuda 89€
                                                                                                     99€

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:
 prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 smeštaj u Solunu (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa i 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 obilaske prema programu (Solun – panorama grada, Zejtinlik )
 troškove organizacije i vođenja aranžmana
 usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
 meĊunarodno zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID za ceo period boravka (izdaje se u
agenciji,osigurana suma je 30.000€)
 7 € (osobe od 19 – 70,99 god.), 4 € ( deca od 0 meseci – 18,99 god.), 14 € (osobe od 71 – 80 god.)
 ulaznice i fakultativne izlete
 individualne troškove
 boravišnu taksu u Grčkoj, koja se naplaćuje od 01.01.2018. dnevno po sobi: privatan smeštaj - 0.5€, hoteli 1*i 2* - 0.5€, hoteli
3* - 1,5 €, hoteli 4* - 3€, hoteli 5* - 4€. Plaćanje boravišne takse se vrši na recepciji hotela ili apartmana.
 peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )

NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije VIVA TRAVEL odvijaju se sa glavne autobuske stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .

PROGRAM PUTOVANJA 2. 6DANA/3NOĆENJA

1. dan BEOGRAD – NIŠ
Polazak oko 19h sa perona glavne autobuske stanice ( BAS –a ), ulaz iz Karađorđeve ulice, i iz Niša sa parkinga Lukoil pumpe oko 22:00 časa (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Severnu Makedoniju prema Solunu (Postoji mogućnost putovanja kroz Bugarsku zbog uslova puta i otvaranja granica sa Grčkom)
2. dan SOLUN - ZEJTINLIK
Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Panoramsko razglednje grada: Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, crkve Sv.Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk. Obilazak čuvenog vojničkog groblja Zejtinlik, gde se nalaze posmrtni ostaci više od 7.000 srpskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. U večernjim časovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – Grĉko veĉe. Noćenje.
3. dan SOLUN – METEORI – SOLUN
Doruĉak. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta na Meteore – pravoslavno manastirsko naselje, smešteno u blizini grada Kalambake, u Tesalijskoj ravnici. Manastiri su poznati po svom nesvakidašnjem položaju na stenama i smatraju se najvrednijom skupinom manastira u Grčkoj, nakon Svete gore. Ukupno postoji 6 manastira, četiri muška i dva ženska: Preobraženje, Varlam, Sveti Nikola Anapavsis, Rusanu, Sveta Trojica i Sveti Stefan i na spisku su kulturne baštine UNESCO-a. Povratak u Solun. Noćenje.
4. dan SOLUN – OLIMP – LITOHORO - KATERINI – SOLUN
Doruĉak. Nakon doručka slobodan dan ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Olimp i Katerini. Mitska planina Olimp, dom dvanaest bogova je i važan nacionalni park, a Mitikas je najviši vrh Grčke (2917m). Obilazak novog manastira Svetog Dionisija, mesta Litohoro na padini Olimpa i nakon toga odlazak do Katerinija. Živopisni gradić Katerini je glavni grad oblasti Pijerija i poznat je našim turistima koji letuju na obali Olimpske rivijere. Posebnu draž ovom zanimljivom mestu podno mitske planine Olimp daju i bogate zelene površine, parkovi, fontane i vodopadi...
5. dan SOLUN – SHOPPING CENTAR COSMOS
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodan dan u Solunu ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do shopping centra Cosmos. U poslepodnevnim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Grčku i Severnu Makedoniju (ili Bugarsku zavisno od mogućnosti puta i otvaranja granica sa Grčkom) prema Srbiji.
6. dan NIŠ - BEOGRAD
Dolazak u Niš i Beograd u ranim jutarnjim časovima. 

Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci 
 

Termin putovanja                      Hotel                                     Cena 


21.04–26.04.2022.                     Hotel 3*                     Specijalna ponuda 115€
                                                                                            135€

29.04.-04.05.2022                     Hotel 3*                      Specijalna ponuda 115€
                                                                                             135€

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:
 prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 smeštaj u Solunu (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa i 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 obilaske prema programu (Solun – panorama grada, Zejtinlik )
 troškove organizacije i vođenja aranžmana
 usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
 meĊunarodno zdravstveno osiguranje sa pokrićem za COVID za ceo period boravka (izdaje se u agenciji,osigurana suma je 30.000€)
 7 € (osobe od 19 – 70,99 god.), 4 € ( deca od 0 meseci – 18,99 god.), 14 € (osobe od 71 – 80 god.)
 ulaznice i fakultativne izlete
 individualne troškove
 boravišnu taksu u Grčkoj, koja se naplaćuje od 01.01.2018. dnevno po sobi: privatan smeštaj - 0.5€, hoteli 1*i 2* - 0.5€, hoteli
3* - 1,5 €, hoteli 4* - 3€, hoteli 5* - 4€. Plaćanje boravišne takse se vrši na recepciji hotela ili apartmana.
 peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS )

NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije VIVA TRAVEL odvijaju se sa glavne autobuske stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je imati peronsku kartu ( stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na šalterima BAS-a po ceni od 190,00 dinara po osobi .

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika ,deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
 Grčko veče – 30 € odrasli / 25 € deca
 Meteori – 30 € odrasli / 20 € deca + ulaznice 3 € po manastiru
 Olimp, Litohoro i Katerini – 15 € odrasli / 10 € deca
 Shopping centar Cosmos – 5 €

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
 Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana

POPUSTI:
 deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
 deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
 treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
SOPSTVENI PREVOZ:
 NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ


OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj je u Solunu (Grčka) u hotelu 2* i 3*.Navedeni hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba kupatiloT/WC.Smeštaj u navedenom hotelu do popune mesta:

Hotel EGNATIA 3* https://www.egnatia-hotel.gr/en/
Nalazi se u centru grada. Hotel ima bar i wifi internet. Sve sobe imaju kupatilo T/WC, TV, fen, ketler, klima uređaj, sef,wifi internet.Doručak se služi po principu samoposluživanja.

Hotel AEGEON 3* https://www.aegeon-hotel.gr/en/
Nalazi se u centru grada. Hotel ima restoran, bar, lift i internet. Sve sobe imaju kupatilo T/WC, TV, frižider, klimauređaj.Doručak se služi po principu samoposluživanja.

Hotel VERGINA 3* http://www.vergina-hotel.gr
Nalazi se u centru grada. Hotel ima restoran, bar, internet i parking. Sve sobe imaju kupatilo T/WC, TV, telefon, fen,frižider, klima uređaj, wifi internet.Doručak se služi po principu samoposluživanja

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana):
 Doplata za polazak iz Novog Sada – 20e
 NIŠ (Lukoil pumpa) – bez doplate
 OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama,restoranima i motelima uz auto put Beograd – Niš, kao i na magistralnom putu Niš – Tabanovce(granica sa Makedonijom)

NAĈINI PLAĆANJA ARANŢMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana BEZ KAMATE najkasnije do:
Za polaske od 01.02. do 01.04.2022……….…………....…….15.06.2022.
Za polaske od 01.04. do 01.06.2022……….…………....…….15.08.2022.
Za polaske od 01.06. do 01.10.2022……….…………....…….15.12.2022.
Za polaske od 01.10. do 31.12.2022……………........………..15.04.2022.
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 30% prilikom rezervacije, 20% do 10 dana pred put, a ostatak od 50% do 12 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs
 Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata,organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:
 Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.
 Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).
 Svi putnici koji dolaze u Republiku Grčku moraju imati prethodno popunjen elektronski obrazac - Passenger Location Form.PLF obrazac se online popunjava na sajtu www.travel.gov.gr najranije 7 dana i najkasnije 24h pre ulaska u Grčku. Takođe,pored PLF obrasca putnici moraju posedovati negativan PCR test ne stariji od 72h, negativan antigenski test ne stariji 48h ili potvrdu o kompletnoj vakcinaciji završenoj 14 dana pre dolaska u Grčku, izdatu od nadležnih organa. Ovi uslovi ulaska se ne odnose na decu do 12 godina. Potvrda o vakcinaciji pored ličnih podataka treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza.Takođe, putnici mogu biti nasumično testirani i brzim testom na graničnom prelazu.
 Zbog novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza putnika je da se upozna sa zdravstvenim i drugim propisanim uslovima ulaska u zemlju (kao i zemlje u tranzitu), isto kao i o uslovima napuštanje zemlje i povratka u Republiku Srbiju koji su važeći u periodu realizacije putovanja.ORGANIZATOR: VIVA TRAVEL                       POSREDNIK:ANK TOURS
Licenca OTP br.63/2021 Kategorija A          BULEVAR OSLOBOĐENJA 57,NOVI SAD 
                                                                 TEL:021/544-144