OKTOBARFEST


- Najveći festival piva -

Minhen, kulturni i ekonomski centar Bavarske, jedan je od najlepših gradova Nemaĉke. Danas je domaćin Oktobarfesta, najpoznatijeg festivala piva. Za Minhen se moţe reći da je prestonica ţivotnog stila jer ne morate biti ni lepi ni bogati da biste se osećali kao kod kuće. Ĉuvena zvona deo su Minhena kao i pivnica Hofbrojhaus i Frauenkirhe, simbol grada. Šetnja po pijaci Viktualienmarkt, praznik je za ĉula. Stanovnici Minhena su ponosni na svoje muzeje od kojih se izdvaja Nemaĉki muzej, najveći muzej tehnike i prirodnih nauka na svetu, dok je Allianz arena jedan od najlepših stadiona na svetu.
„Oktobarfest“ je zaštitni znak nemaĉke pokrajine Bavarske koja se odrţava skoro dva veka. Sve je poĉelo velikom konjiĉkom trkom na svadbi prestolonaslednika Ludviga Bavarskog i princeze Tereze Saksonske, 1810.god. Zato se poljana, gde se odrţava festival zove „Terezine livade“. Svake godine se popije na milione litara piva, jedu peĉeni volovi, bele kobasice, kolenice, liciderska srca, mirisni slatkiši...Cene litarskih krigli piva se kreću od 9.70 € do 10.10€, a porcija kolenice od 15.90 €...


PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan 26.09.2016. BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 20:00 ĉasova Lastine autobuske stanice (proveriti 3 dana pre putovanja taĉno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Austriju prema Nemaĉkoj.
2. dan 27.09.2016. SALZBURG
Dolazak u jutarnjim ĉasovima u poznati austrijski grad Salzburg. Po dolasku obilazak grada: Katedrala, Glokenšpil, Nadbiskupska palata, Mocartova kuća, Getraidegase, Mirabel dvorac i vrt... Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3. dan 28.09.2016. SALZBURG - MINHEN - OKTOBARFEST - SALZBURG
Doruĉak. Polazak za Minhen. Obilazak Minhena: kraljevska rezidencija, Nacionalna opera i pozorište, glavni trg Marienplac sa starom i novom zgradom opštine i ĉuvenim Glokenšpilom (zvona), pijaca Viktualienmarkt, Frauenkirhe, Karlova kapija, Karlov trg...Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti do odlaska na Oktobarfest – najveći festival piva, koji je prepoznatljiv i po veštim bavarskim konobaricama u tradicionalnim narodnim nošnjama. Uţivajte u bavarskoj muzici uz litarske krigle piva, kobasice, kolenice...U veĉernjim ĉasovima povratak u hotel. Noćenje.
4. dan 29.09.2016. SALZBURG – MINHEN
Doruĉak. Nakon doruĉka napuštanje hotela. Odlazak u Minhen. Slobodno vreme na Oktobarfestu. U veĉernjim ĉasovima polazak za Beograd. Noćna voţnja kroz Austriju, Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
5. dan 30.09.2016. BEOGRAD
BEOGRAD – Dolazak u Beograd u prepodnevnim ĉasovima. ( Kraj usluga )ORGANIZATOR:VIVA TRAVEL                       POSREDNIK:ANK TOURS
Licenca OTP br 107/2016                           BULEVAR OSLOBOĐENJA 57,NOVI SAD
                                                             TEL:021/544-144