ĐENOVA- “Cinque terre”


Đenova,grad  Kristofora  Kolumba  i  Garibaldija,  vekovna  rivalka  Venecije  sa  kojom  se  borila  i  dobijala  primat na moru. Raskošne palate, stara luka sa novim sadržajem (pomorski muzej i najveći akvarijum, botanička bašta, šoping-molovi), mnoštvo prodavnica i sjajnih restorana,  neopisia živost Mediterana.

Nacionalni prk
“Cinque terre”(pet zemalja) pod zaštitom je UNESCO-a i predstavlja skup od pet terasasto izniklih naselja na strmim liticama ligurijske rivjere, do kojih je nemoguće doći kolima. Autentičnost i nedostatak komercijlizacije čini da odišu posebnim šarmom.Živopisne kuće pastelnih boja, primorski šarm, mreža puteljaka zašetnju je nešto što nikoga  nije ostavilo ravnodušnim.CinqueTerre odiše  drugačijim  vremenom,kada su ljudi živeli jednostavnije i spokojnije..Vodimo vas da i Vi doživite deo te bajke...  

PROGRAM  PUTOVANJA:
1.dan  BEOGRAD
 Polazak oko 18:00 časova sa dogovorenog mesta (proveriti 3 dana pre putovanja taĉno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Đenovi.
2.dan  ĐENOVA   
 Dolazak u Đenovu u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje centra grada, koji je proglašen  delom svetske kulturne baštine, Trg Ferari, Opera, Duždeva palata, Katedrala Sv. Lorenca, stara luka, stari svetionik La Lanterna (najstariji svetionik na svetu, koji još uvek radi), kuća Kristofera Kolumba. Smeštaj u hotel. Slobodno  vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3.dan  ĐENOVA– OBALA CVEĆA – MENTON –  SANREMO – ĐENOVA  
 Doruĉak. Slobodan dan u Đenovi ili celodnevni fakultativni izlet “Menton i Obala cveća”. Vožnja do Mentona mondenskog centra na Francuskoj rivijeri koji se još naziva “La perle de la France”-“Biser Francuske”.Nakon dolaska, obilazak Mentona: stari grad sa izuzetnim mediteranskim šarmom, lepa marina, živopisne pjacete.  Slobodno vreme. Nastavak putovanja  do Sanrema. Dolazak u Sanremo i odlazak do Ruske crkve u kojoj jebiosahranjen  crnogorski kralj Nikola I Petrović. Kraći obilazak  starog dela grada - La Pinja. Slobodno vreme u centru kraj čuvenog kazina i šetališta uz more.... Povratak u Đenovu.  Noćenje.
4.dan  ĐENOVA – LEVANTO – “CINQUE TERRE”– ĐENOVA  
 Doruĉak. Celodnevni  fakultativni izlet do “Cinque Terre”: Vožnja do mesta Levanto (oko sat i dvadeset minuta) gde se  ukrcava na  voz koji povezuje svih pet naselja u sastavu Nacionalnog parka .Odlazak do najvećeg  naselja u okviru parka RiomaĎore  (Riomaggiore) koje leži na stenama duž  potoka MaĎore i spušta se ka moru u formi amfiteatra.Obilazak tvrĎave, crkve. Nastavak putovanja vozom do Manarole, tipičnog sela ove regije sa kućama koje se spuštaju terasasto do same obale mora.Vožnja vozom do sledećeg sela Vernaca (Vernazza) koje je izgraĎeno na uzvišenju oko gotske crkve Sv.Margarite antiohijske iz 13-og veka. Četvrto selo koje se obilazi je Monteroso al Mare, koje leži u sredini  malog zaliva, sa kućama u obliku kula  (case – tori). Slobodno vreme, mogućnost odlaska do plaže. Povratak u hotel. Noćenje.         
5.dan  ĐENOVA – PORTOFINO – RAPALO
Doruĉak. Napuštanje hotela i polazak ka  Levantskoj obali  do živopisnog zaliva Golfo Del Tigullio, gde su smeštena  tri predivna gradića Rapalo, Santa Margarita i Portofino. Slobodno vreme u Santa Margariti ili fakultativni odlazak do  Portofina brodom. Portofino je  mala, dobro zaštićena luka koja je tokom srednjeg veka bila sidrište Ďenovljanske trgovačke flote. Tokom  istorije  posećivale su je slavne ličnosti počev od Ričarda Lavljeg srca do plejade kraljeva, plemića, industrijalaca, političara i  naučnika, filmskih i estradnih zvezda italijanskih i evropskih mondenskih letovališta još od  kraja 19-veka. Odlazak do Rapala, slobodno vreme. U  popodnevnim časovima polazak za  Beograd. Noćna  voţnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
6.dan  BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.(Kraj usluga)


Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

Termin putovanja                      Hotel                         Cena po osobi

08.03.-13.03.2018.                 Hotel 3*                   Specijana ponuda
                                                                                     139€
                                                                                     149€

05.04.-10.04.2018.                 Hotel 3*                   Specijana ponuda
                                                                                     149€
                                                                                     159€

27.04.-01.04.2018.                Hotel 3*                   Specijana ponuda
                                                                                    149€
                                                                                    159€

22.05.-27.05.2018.               Hotel 3*                   Specijana ponuda
                                                                                   149€
                                                                                   159€

26.06.-01.07.2018.               Hotel 3*                   Specijana ponuda
                                                                                 155€
                                                                                 165€

20.07.-25.07.2018.              Hotel 3*                   Specijana ponuda
                                                                                   155€
                                                                                   165€

24.08.-29.08.2018.               Hotel 3*                 Specijana ponuda
                                                                                   155€
                                                                                   165€
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate. Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:
•prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu  (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
•smeštaj u Đenovi (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama 
•obilaske prema programu 
•troškove organizacije i voĎenja aranžmana
•usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA: 
•meĎunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 7 € (osobe od 18 – 69 god.), 5 € (deca od 6 meseci – 17,99 god.),  13 € (osobe od 70 – 84 god.)  
•Osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona. PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
•fakultativne izlete i ulaznice
•obaveznu gradsku komunalnu taksu u , plaća se na recepciji hotela) –za boravak u hotelima sa 2 i 3* – 1 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* – 2 € po noćenju / po osobi.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno): 
-Cinquee Terre 30 € odrasli /20 € deca (u cenu uključen prevoz autobusom,prevoz vozom izmeĎu naselja u okviru Nacionalnog     parka,asistencija vodiča tokom obilazaka svih sela)
-Izlet “Menton i Obala cveća” Cena: 25 € odrasli /15 € deca 
-Voţnja brodom  do Portofina  11 € odrasli /6 € deca 
 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova  rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije...Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino- partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvoĎenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
 
DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana
 
POPUSTI:  
•deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
•deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)      
•treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5% 
 
SOPSTVENI PREVOZ:  
•CENA ARANŢMANA SE UMANJUJE ZA 50 € (odrasli) i 30 € (deca od 2-12 god.) 
•pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
•postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)
 
OPIS I LOKACIJA HOTELA: 
Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:
•u Đenovi (Italija) sa 3*  ili sličan:   
 
HOTEL COLUMBUS SEA  4* www.columbussea.com   
Hotel se nalazi u Đenovi, oko 15 minuta hoda od centra  grada. Hotel  raspolaže sa restoranom i barom. Svaka soba poseduje kupatilo,(tuš/WC), telefon, TV, klimu ureĎaj. Doručak – kontinetalni švedski sto.

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana): 
 
GRAD                      MESTO POLASKA                     CENE POVRATNOG TRANSFERA
 
SUBOTICA     parking kod radničkog univerziteta                         25EUR

NOVI SAD        Parking kod železničke stanice                             15EUR


•OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graniĉnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom)
                                                    
NAĈINI PLAĆANJA ARANŢMANA:
1.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima graĎana (uz doplatu od 1,5 %  po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do: 
Za polaske od 01.02. do 01.04.2018……….…………....…….15.06.2018.
Za polaske od 01.04. do 01.06.2018……….…………....…….15.08.2018.
Za polaske od 01.06. do 01.10.2018……….…………....…….15.12.2018.
3.platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva
5.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 
•U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
•Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
•Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
•U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
•Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
•Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
•Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog
objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije. • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima ureĎaj...)

OPŠTE NAPOMENE:Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
•Kod autobuskih aranžmana  predviĎene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
•Svaki komad prtljaga mora biti obeleţen Viva obeleţivaĉima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
•Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije 
•Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĎenog za obilazak...) 
•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
•Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
•Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
•Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
•Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
•Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
•Zbog poštovanja satnica predviĎenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
•Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu
 
Molimo Vas da paţljivo proĉitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je raĎen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviĎenim slučajevimaORGANIZATOR:VIVA TRAVEL                         POSREDNIK:ANK TOURS
Licenca OTP br 107 /2016                            BULEVAR OSLOBOĐENJA 57,NOVI SAD
                                                       TEL.021/544-144