BARSELONA

Iskoristite jedinstvenu priliku da posetite jedan od najlepših evropskih gradova, Barselonu. Prošetajte ulicama grada u koji je svoj originalni peĉat utkao Antoni Gaudi. Divite se samo nekim od njegovih remek-dela gde ćete imati utisak kao da ste zalutali u bajci. Tu je nezaobilazni park Guell, odakle se pruža nezaboravan pogled na Barselonu, Casa Battlo, La Pedrera, Casa Guell i najimpozantnije od svih, Sagrada Familia. Sa Placa Catalunye zaputite se u ĉuvenu ulicu Las Ramblas na ĉijem kraju se nalazi statua Kolumba okrenuta ka puĉini mora. Uživajte u brojnim restoranima, barovima i diskotekama i prepustite se ĉarima noćnog života ovog prelepog grada.

PROGRAM PUTOVANJA 5 DANA / 4 NOĆI

1.dan  BEOGRAD – FRANKFURT - BARSELONA
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Ĉekiranje za let. Let za Frankfurt  kompanijom Lufthansa. Dolazak u Frankfurt i nastavak putovanja sa istog aerodroma za Barselonu kompanijom Lufthansa. Sletanje na aerodrom u Barseloni (vreme leta ispod tabele). Dolazak u Braselonu. Odlazak na panoramski obilazak grada: katedrala Sagrada Familia delo genijalnog arhitekte Antonija Gaudija, vožnja najdužom gradskom avenijom Diagonal, Placa Espanya, Nacionalna palata, brdo Montjuic, odakle se pruža izvanredan pogled na grad, Placa Catalunya odakle polazi jedan od najlepših bulevara u Barseloni-Passeig de Gracia u kome se nalazi ĉuvena Gaudijeva graĊevina La Pedrera i Casa Batllo, pešaĉka zona La Rambla, gotiĉko sedište Barri Gotic, Porto Olimpico, Barceloneta.  Smeštaj u hotel. Noćenje.
2.dan  BARSELONA – MONTSERAT - BARSELONA
Doruĉak.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog odlaska na izlet do Montserata. Montserat je najveće katalonsko svetilište koje je smešteno u masivu "nazubljene planine". U benidiktanskom samostanu nalazi se kip Crne gospe, koju je Leu XIII proglasio za sveticu za zaštitnicu Katalonije.Vožnja žiĉarom do svetilišta. (ukljuĉeno u cenu). Slobodno vreme. Povratak u Barselonu. U veĉernjim ĉasovima mogućnost organizovanja fakultativnog izleta na flamenko veĉe. Flamenko-fantastiĉan šou flamenko igraĉa i gitariste uz piće. Povratak u hotel. Noćenje.
3.dan BARSELONA – TIBIDABO – PARK GUELI – PUEBLO ESPANJOL – BARSELONA 
Doruĉak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta-Tibidabo, Park Gueli i Pueblo Espanjol (špansko selo). Odlazak do vidikovca Tibidabo sa koga se pruža prelep pogled na Barselonu. Panoramski obilazak crkve neogotskog stila Sagrat Kor. Nakon obilaska polazak za Park Gueli. Poseta ĉarobnom parku koji je delo arhitekte Antonija Gaudija i koji se nalazi pod UNESCO zaštitom. Odlazak u etno selo Pablo Espanjol koje je nastalo 30-ih godina 20.veka kao deo projekta koji je trebao da prikaže raznolikost arhitekture sela Španije. Povratak u hotel. Noćenje.
4.dan BARSELONA – GERONA – FIGUERAS – BARSELONA 
Doruĉak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta-Gerona i Figueras uz obilazak muzeja Salvadora Dalija. Polazak za Geronu, grad koji se nalazi u blizini granice sa Francuskom. Poseban šarm ovom gradu daju zidine, koje su nastale kao deo sistema odbrane, a koje datiraju iz rimskog perioda. Kule su pretvorene u vidikovac i sa njih se pruža predivan pogled na okolinu. Obilazak grada: šetnja starim gradskim jezgrom, obilazak jevrejske ĉetvrti, gotske katedrale. Slobodno vreme. Nastavak putovanja do Figuerasa. Poseta muzeju Salvadora Dalija koji je jedinstven u svetu po svojoj neobiĉnoj postavci i fascinantnim eksponatima. Muzej je smešten u porodiĉnoj palati, a muzejsku postavku je postavio  liĉno Dali. Nakon obilaska povratak u Barselonu. Noćenje. 
5.dan BARSELONA - FRANKFURT - BEOGRAD
Doruĉak. Napuštanje hotela. Transfer na aerodrom, Let za Frankfurt  kompanijom Lufthansa. Dolazak u Frankfurt i nastavak putovanja sa istog aerodroma za Beograd kompanijom Lufthansa (vreme leta ispod tabele). Dolazak u Beograd. (Kraj usluga)
                      
Paket aranžman/ avionski  prevoz i smeštaj


Termin                                        Hotel                            cena po osobi

28.04 – 02.05.2018       NH PORTA BARCELONA 3*                  419€

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate. Cena iz tabele je u evrima.


*Vreme leta:
28.04.2018.  LH1411 Beg  06:30-Fra 08:30/LH 1126 Fra  09:45-Bcn   11:45                       
02.05.2018. LH 1135 Bcn  16:55-Fra 19:05/LH 1410 Fra  22:05-Beg 23:50

CENA ARANŢMANA OBUHVATA: 
•povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Frankfurt-Barselona-Frankfurt-Beograd  kompanijom Lufthansa 
•smeštaj u Barseloni (4 noćenja sa doruĉkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
•Transfere na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom u Barseloni prema programu 
•Panoramsko razgledanje grada sa vodiĉem na srpskom jeziku
•Troškove organizacije putovanja
•Usluge pratioca grupe
•Usluge licenciranog vodiĉa na destinaciji
 
CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
• troškove aerodromskih taksi 149 €  (aerodromske takse se plaćaju u agenciji i podloţne su promenama) 
•individualno meĊunarodno zdravstveno osiguranje 
•osiguranje od otkaza ili prekida turistiĉkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranžmana. Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona.
PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
•ulaznice i fakultativne izlete 
•Individualne troškove putnika

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana
 
POPUSTI:
•deca od 0 – 2 godine plaćaju 25 €, u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju sedište u avionu, nemaju ležaj u hotelu)
•deca od 2 – 12 godina imaju popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u avionu, imaju ležaj u hotelu)
•treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5% (1/2+1 sobe  su na upit )
 
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 15 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
•Flamenko - 35 € odrasli, 25 € deca
•Montserat - 55 € odrasli, 45 € deca (sa kartom za žiĉaru)
•Tibidabo, Park Gueli i Pueblo Espanjol (špansko selo) - 65 € odrasli, 55 € deca (sa ulaznicama)
•Gerona i Figueras – 70 € odrasli, 60 € deca (sa ulaznicom za muzej)
 
NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:
Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiĉa, ulaznica, organizacije...Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.(MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 15 PLATIVIH PUTNIKA). Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvoĊenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

NAĈINI PLAĆANJA ARANŢMANA:
1.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim meseĉnim ratama ĉekovima graĊana (uz doplatu od 1.5 %  po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:     
Za polaske od 01.02. do 01.04.2018……….…………....…….15.06.2018.
Za polaske od 01.04. do 01.06.2018……….…………....…….15.08.2018
3.platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih meseĉnih rata BEZ KAMATE – ovaj naĉin plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turistiĉkoj agenciji Viva
5.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih meseĉnih rata BEZ KAMATE – ovaj naĉin plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turistiĉkoj agenciji Viva.
6.potrošaĉki krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj je u Barseloni (Španija) u hotelu 3*. Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba kupatilo T/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:
HOTEL NH PORTA BARCELONA 3*  www.nh-hotels.com/hotel/nh-porta-barcelona
Hotel se nalazi na oko 10km od trga Placa de Catalunya, na liniji gradskog prevoza. Hotel poseduje bar, restoran, lift, sef, internet konekciju. Sobe su klimatizovane. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV, telefon, fen.Doruĉak–kontinentalni švedski sto.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 
•U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ĉasova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 ĉasova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turistiĉke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
•Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to iskljuĉivo zavisi od smeštajnih objekata
•Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja 
•U pojedinim smeštajnim objektima treći i ĉetvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlaĉenje, ali je uglavnom standardne veliĉine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
•Jaĉina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog
objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiĉe i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
•Organizator putovanja ne može da utiĉe na razmeštaj po sobama, jer to iskljuĉivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
•Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer iskljuĉivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima ureĊaj...)

OPŠTE NAPOMENE:                     
•Proveriti 3 dana pre putovanja taĉno vreme i mesto polaska
•Kod autobuskih aranžmana  predviĊene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
•Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
•Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije 
•Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviĊenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĊenog za obilazak...) 
•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
•Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4–8 nedelja unapred
•Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
•Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
•Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
•Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novĉana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u sluĉaju da pograniĉne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
•Zbog poštovanja satnica predviĊenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe raĉuna i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE). 
•Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu, to se vrši individualno.

V A Ž N A    N A P O M E N A:
Vreme poletanja aviona odreĊuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima.Postoji mogućnost jutarnjih ili veĉernjih letova i da se u tom sluĉaju ne stigne na predviĊeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je ĉinjeniĉno stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiĉe.Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanĉ paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost).

Molimo Vas da paţljivo proĉitate Opšte uslove putovanja
Organizator putovanja je Turistiĉka agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je raĊen na bazi od minimum 20 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre poĉetka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviĊenim sluĉajevima


ORGANIZATOR:VIVA TRAVEL                        POSREDNIK:ANK TOURS
Licenca OTP br 107/2016                       BULEVAR OSLOBOĐENJE57,NOVI SAD
                                                      TEL:021/544-144