ŠVAJCARSKA


- najlepši gradovi Švajcarske -

Lugano, Cirih, Bern, Lucern, Ženeva sa noćenjem Milana


Švajcarska – alpska zemlja, nastala pre osam vekova slobodnom voljom graĊana, danas je jedna najstabilnijih i najbogatijih zemalja na svetu. Confoederatio Helvetica je sluţbeno ime drţave na latinskom jeziku, koji se koristi za imenovanje zemlje kako bi se izbeglo favorizovanje jednog od ĉetiri zvaniĉna jezika Švajcarske (to su: francuski, italijanski, nemaĉki i romanš). Zemlja banaka, satova, sireva i ĉokolada kako je mnogi nazivaju je mnogo više od toga. Izuzetne lepote njenih alpskih predela, ureĊeni turistiĉki centri i gradovi privlaĉe više od 7 miliona turista svake godine.

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan  BEOGRAD
Polazak oko 18:00 časova sa dogovorenog mesta  (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2.dan  MILANO
Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak grada: zamak Sforca, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Milanska skala...Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3.dan  MILANO – LUGANO - CIRIH
Doruĉak. Napuštanje hotela. Polazak za Lugano, bajkoviti gradić koji se nalazi na istoimenom jezeru. Obilazak grada: katedrala Svetog Lorenca, trg Reforma sa gradskom kućom iz XIX veka, gradski park...Slobodno vreme za šetnju uz obalu ovog prelepog jezera. Nastavak putovanja za Cirih. Dolazak u Cirih, najveći švajcarski grad sa 1,3 miliona stanovnika koji leţi na obalama reka Limat, Šil i Ciriškog jezera, i jedan je od gradova sa najvišim i najboljim standardom na svetu.Panoramski obilazak grada voţnjom kroz prelepe gradske četvrti na obodima Ciriškog jezera...Šetnja ulicom Banhofštrase, koja je jedna od najelegantijih ulica u Evropi. Pešačko razgledanje trga Lindenhof...Smeštaj u hotel.Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Noćenje.
4.dan  CIRIH – BERN – LUCERN - CIRIH
Doruĉak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Berna i Lucerna. Bern je glavni grad ove prelepe zemlje i ujedno je sedište najznačajnijih drţavnih institucija. Po dolasku obilazak grada: Vrt ruţa, Berengraben, sedište medveda, koji je zaštitni znak grada, pešačko razgledanje monumentalne zgrade Parlamenta, katedrale, kuće Alberta Ajnštajna zatim gradskog simbola- kule sa čuvenim satnim mehanizmom iz XVI veka...Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Lucern koji leţi u podnoţju planina Pilatus, po predanju poslednje boravište Pontija Pilata i Titlis. Po dolasku, šetnja obalom jezera Četiri kantona, razgledanje stare gradske četvrti, prelazak preko poznatog mosta Kapelbrike, najstarijeg pokrivenog drvenog mosta u Evropi, iz 13.veka koji je pod zaštitom UNESCO-a., poseta spomeniku “Umirućem lavu”. Slobodno vreme. Povratak u Cirih. Noćenje.
5.dan CIRIH – ŢENEVA – CIRIH
Doruĉak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Ţeneve, jedne od diplomatskih prestonica sveta, evropsko sedište UN i brojnih meĎunarodnih organizacija. Po dolasku, panoramsko razgledanje Ţeneve: voţnja kroz kompleks na kome su Palata naroda, zgrada MeĎunarodnog Crvenog krsta i sedišta različitih meĎunarodnih organizacija. Šetnja centralnim delom grada i obilazak Engleskog vrta, najpoznatijeg gradskog parka sa ogromnim Cvetnom satom. Šetnja pored prelepog Ţenevskog jezera, uz obilazak čudesne Vodene fontane čiji se vodoskok uzdiţe do visine od 140 metara. Slobodno vreme. Povratak u Cirih u večernjim časovima. Noćenje.
6.dan  CIRIH 
Doruĉak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Noćna voţnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
7.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u podnevnim časovima. ( Kraj usluga )


Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

TERMIN PUTOVANJA                                CENA PO OSOBI


21.09.-27.09.2018.                                    Specijane ponude
                                                                          275€
                                                                          295€
Aranţman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:
•prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
•smeštaj u Milanu (1 noćenje sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1  sobama
•smeštaj u Cirihu (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu u rangu  2* u 1/2 i 1/2+1 sobama
•obilaske prema programu (Milano, Lugano, Cirih)
•troškove organizacije i voĎenja aranţmana
•usluge licenciranog pratioca grupe
 
CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
•meĎunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 6€(osobe od 18 – 69 god.), 4 € (deca od 6 meseci – 17,99 god.), 11 € (osobe od 70 – 84 god.)  
•osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja. Plaća se u iznosu od 2% od ukupne cene aranţmana.Potrebne informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona.
PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
•obaveznu gradsku komunalnu taksu za Milano i okolinu (uvedena 15.09.2012, plaća se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 2* i 3* – 4 € po noćenju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* i 5* – 5 € po noćenju / po osobi, u Cirihu – 2,5 € po noćenju / po osobi 
•ulaznice i fakultativne izlete
 
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA I ULAZNICA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno): 
•Bern - Lucern - 35 € odrasli / 20 € deca, 
•Ţeneva - 35 € odrasli / 20 € deca
 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
•Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, inopartnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvoĎenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.
 
DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40 % od cene aranţmana
 
POPUSTI:
•deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplateţne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju leţaj u hotelu)
•deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplateţne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju leţaj u hotelu) 
•treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5% 
 
SOPSTVENI PREVOZ:
•NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
•ako se ne koristi 1 noćenje u Milanu – popust je 20 € po osobi
•pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu traţiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
•postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana):

GRAD                   MESTO POLASKA                  CENA POVRATNOG TRANSFERA 

SUBOTICA     parking kod radničkog univerziteta               25 EUR
NOVI SAD        parking kod ţelezničke stanice                  15 EUR

Cena povratnog transfera je po osobi

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
Smeštaj u Cirihu (Švajcarska) je u hotelu u rangu 2*. Hoteli iz ove ponude imaju  restoran, a svaka soba ima tuš/WC i nalaze se na liniji gradskog prevoza.Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune mesta :

•U Milanu (Italija) sa 3*:
HOTEL SUNFLOWER 4 * -  www.hotelsunflower.it   
 Hotel se nalazi na odličnoj lokaciji ,udaljen 750 metara od zelezničke stanice Boviza, od koje se moţe stići do centra grada. Raspolaţe sa 75 moderno ureĎenih soba. Hotel ima recepciju, restoran, bar, parking, kao i besplatan WI-FI u čitavom objektu. Sobe su lepo ureĎene, svaka sa kupatilom (tuš/WC), TV-om, fenom za kosu, mini barom, klimom. Doručak – kontinentalni švedski sto.
 
•U Cirihu (Švajcarska) u rangu 2*:
IBIS ZURICH ADLISWIL-https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1989-ibis-zurich-adliswil/index.shtml
Hotel se nalazi na 100 m od najbliţe autobuske stanice. Od centra grada je udaljen 10 km. Raspolaţe sa 117 soba. Hotel poseduje restoran, internet i parking čije se korišćenje doplaćuje. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), TV i internet, telefon. Doručak – kontinentalni švedski sto.

NAĈINI PLAĆANJA ARANŢMANA:
 
1.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima graĎana (uz doplatu od 1.5 %  po mesecu, na deo koji se plaća odloţeno), najkasnije do:
Za polaske od 01.01. do 01.02.2018……….………….............15.04.2018. Za polaske od 01.02. do 01.04.2018……….…………....…….15.06.2018.
Za polaske od 01.04. do 01.06.2018……….…………....…….15.08.2018.
Za polaske od 01.06. do 01.10.2018……….…………....…….15.12.2018.
Za polaske od 01.10.2018. do 01.02.2019……………....…….15.04.2019.
3.platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja vaţi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i Amesrican Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva
5.30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja vaţi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.
6.potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 
•U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
•Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
•Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
•U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti leţaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog leţaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, moţe biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog leţaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
U slučaju da su u pitanju Ibis Budget hoteli, pomoćni leţaj je krevet na sprat zbog čega treća odrasla osoba ima popust u iznosu od 20 %. • Organizator putovanja ne moţe da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
•Neki od dopunskih sadrţaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadrţaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima ureĎaj...)
•Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruţa provajder koji je hotel odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreţi. Organizator putovanja ne moţe da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
•Preporuka agencije je da putnici ponesu adaptere za utičnice sobe, jer utičnice u hotelu u Cirihu nisu prilagoĎene evropskim standardima pa se adapteri za njih prodaju na recepciji po ceni oko 14 eur

OPŠTE NAPOMENE:                      
•Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
•Kod autobuskih aranţmana  predviĎene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata voţnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloţivosti kapaciteta stajališta
•Duţina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. duţine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
•Svaki komad prtljaga mora biti obeleţen Viva obeleţivaĉima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
•Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije 
•Organizator putovanja zadrţava pravo promene programa putovanja usled nepredviĎenih objektivnih okolnosti (npr. guţva na granicama, guţva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviĎenog za obilazak...) 
•Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
•Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranţmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
•Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
•Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
•Putnici koji poseduju inostrani pasoš duţni su sami da se informišu kod nadleţnog konzulata o uslovima koji vaţe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
•Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
•Zbog poštovanja satnica predviĎenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo
mogućnost zadrţavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
•Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
 
•Molimo Vas da paţljivo proĉitate Opšte uslove putovanja
•Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program vaţe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranţman je raĎen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadrţava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviĎenim slučajevima
ORGANIZATOR: VIVA TRAVEL                  POSREDNIK: ANK TOURS
Licenca 107/2016                                 BULEVAR OSLOBOĐENJA 57,NOVI SAD
                                                          TEL:021/544-144
 

       

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills buy abortion pills online

buy the abortion pill online http://www.mummalzemesi.com/blog/page/for-abortion.aspx buy abortion pills online

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills buy abortion pills online

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills buy abortion pills online

order abortion pill online http://blogengine.cms.ktadata.com/page/chicago-abortion-clinic.aspx cytotec abortion

buy abortion pill abortion pill prescription buy cytotec for 24 week abortion