ŠVAJCARSKA


- najlepši gradovi Švajcarske -

Lugano, Cirih, Bern, Lucern, Ženeva sa noćenjem Milana


Švajcarska – alpska zemlja, nastala pre osam vekova slobodnom voljom graĊana, danas je jedna najstabilnijih i najbogatijih zemalja na svetu. Confoederatio Helvetica je sluţbeno ime drţave na latinskom jeziku, koji se koristi za imenovanje zemlje kako bi se izbeglo favorizovanje jednog od ĉetiri zvaniĉna jezika Švajcarske (to su: francuski, italijanski, nemaĉki i romanš). Zemlja banaka, satova, sireva i ĉokolada kako je mnogi nazivaju je mnogo više od toga. Izuzetne lepote njenih alpskih predela, ureĊeni turistiĉki centri i gradovi privlaĉe više od 7 miliona turista svake godine.

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan  BEOGRAD
Polazak oko 18:00 časova sa dogovorenog mesta  (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Noćna voţnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Italiji.
2.dan  MILANO
Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Po dolasku obilazak grada: zamak Sforca, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Milanska skala...Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
3.dan  MILANO – LUGANO - CIRIH
Doruĉak. Napuštanje hotela. Polazak za Lugano, bajkoviti gradić koji se nalazi na istoimenom jezeru. Obilazak grada: katedrala Svetog Lorenca, trg Reforma sa gradskom kućom iz XIX veka, gradski park...Slobodno vreme za šetnju uz obalu ovog prelepog jezera. Nastavak putovanja za Cirih. Dolazak u Cirih, najveći švajcarski grad sa 1,3 miliona stanovnika koji leţi na obalama reka Limat, Šil i Ciriškog jezera, i jedan je od gradova sa najvišim i najboljim standardom na svetu.Panoramski obilazak grada voţnjom kroz prelepe gradske četvrti na obodima Ciriškog jezera...Šetnja ulicom Banhofštrase, koja je jedna od najelegantijih ulica u Evropi. Pešačko razgledanje trga Lindenhof...Smeštaj u hotel.Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Noćenje.
4.dan  CIRIH – BERN – LUCERN - CIRIH
Doruĉak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Berna i Lucerna. Bern je glavni grad ove prelepe zemlje i ujedno je sedište najznačajnijih drţavnih institucija. Po dolasku obilazak grada: Vrt ruţa, Berengraben, sedište medveda, koji je zaštitni znak grada, pešačko razgledanje monumentalne zgrade Parlamenta, katedrale, kuće Alberta Ajnštajna zatim gradskog simbola- kule sa čuvenim satnim mehanizmom iz XVI veka...Slobodno vreme. Nastavak putovanja za Lucern koji leţi u podnoţju planina Pilatus, po predanju poslednje boravište Pontija Pilata i Titlis. Po dolasku, šetnja obalom jezera Četiri kantona, razgledanje stare gradske četvrti, prelazak preko poznatog mosta Kapelbrike, najstarijeg pokrivenog drvenog mosta u Evropi, iz 13.veka koji je pod zaštitom UNESCO-a., poseta spomeniku “Umirućem lavu”. Slobodno vreme. Povratak u Cirih. Noćenje.
5.dan CIRIH – ŢENEVA – CIRIH
Doruĉak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili mogućnost fakultativnog odlaska do Ţeneve, jedne od diplomatskih prestonica sveta, evropsko sedište UN i brojnih meĎunarodnih organizacija. Po dolasku, panoramsko razgledanje Ţeneve: voţnja kroz kompleks na kome su Palata naroda, zgrada MeĎunarodnog Crvenog krsta i sedišta različitih meĎunarodnih organizacija. Šetnja centralnim delom grada i obilazak Engleskog vrta, najpoznatijeg gradskog parka sa ogromnim Cvetnom satom. Šetnja pored prelepog Ţenevskog jezera, uz obilazak čudesne Vodene fontane čiji se vodoskok uzdiţe do visine od 140 metara. Slobodno vreme. Povratak u Cirih u večernjim časovima. Noćenje.
6.dan  CIRIH 
Doruĉak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Noćna voţnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.
7.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u podnevnim časovima. ( Kraj usluga )


Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

TERMIN PUTOVANJA                                CENA PO OSOBI
ORGANIZATOR: VIVA TRAVEL                  POSREDNIK: ANK TOURS
Licenca 107/2016                                 BULEVAR OSLOBOĐENJA 57,NOVI SAD
                                                          TEL:021/544-144
 

       

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills buy abortion pills online

buy the abortion pill online http://www.mummalzemesi.com/blog/page/for-abortion.aspx buy abortion pills online

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills buy abortion pills online

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills buy abortion pills online

order abortion pill online http://blogengine.cms.ktadata.com/page/chicago-abortion-clinic.aspx cytotec abortion

buy abortion pill abortion pill prescription buy cytotec for 24 week abortion